Μενού Κλείσιμο

Γερομίχαλος Γρηγόριος

  • Τόπος Καταγωγής: Σκοτίνα Πιερίας
  • Τόπος Διαμονής: Θεσσαλονίκη
  • Επάγγελμα: Συνταξ/χος Ιατρός
  • Έτος γεννήσεως: 1956