Μενού Κλείσιμο

Σύλλογοι Ομογένειας Ελβετίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Υπεύθυνος : Ολόφσιου – Σαββιολάκη Ευτυχία

Email : eolowsonsaviolaki@yahoo.de

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΛΟΦΩΝΗ ΕΛΒΕΤΙΑ

Προεδρείο : Ραντάς Στάυρος

Διεύθυνση : Via alla Campagna 22 Lugano Switzerland 6900

Τηλ : 0041919674337 , 0041794232561

Email : comunitaellenicaticino@gmail.com

Site : http://comunitaellenicaticino.

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΡΝΗΣ

Προεδρείο : ΜίτζαληςΙωάννης

Διεύθυνση : Weltpoststrasse 4 , Bern Switzerland 3015

Τηλ : 0041313561414

Email : mitzalis@mfa.gr

Site : gremb.brn@mfa.gr