Μενού Κλείσιμο

Κλεισίδι Αμαρίου

Το Κλεισίδι είναι οικισμός που ανήκει στην κοινότητα του Θρόνου της επαρχίας Αμαρίου. Βρίσκεται σε 550 μ. υψόμετρο και έχει 35 κατοίκους. Το μέρος που είναι κτισμένος ο οικισμός αποτελεί θέση κλειδί για το πέρασμα στα άλλα χωριά της επαρχίας. Ίσως λοιπόν από αυτό το γεγονός πήρε και το όνομα του.

*Στοιχεία από 15 ετή έρευνα 1980-1995.

Φωτογραφία: http://hellas-beach.gr