Μενού Κλείσιμο

Αμύγδαλοι Μιραμπέλλου

Είναι οικισμός της κοινότητας Χουμεριάκου Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου. Το όνομά του ο οικισμός το οφείλει στις πολλές αμυγδαλιές που υπάρχουν εδώ.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.

Φωτογραφία: https://www.kritipoliskaihoria.gr