Μενού Κλείσιμο

Ξενοκράτης Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε στο Σαμόκοβο της Ανατολικής Θράκης, το 1803. Άνθρωπος δυναμικός του επιχειρείν, με σημαντική περιουσία από τις επιτυχείς εμπορικές δραστηριότητές του, πολύ νέος ήδη, στο Βουκουρέστι. Μέλος δραστήριο της Φιλικής Εταιρείας. Ιερολοχίτης. Πολέμησε στο Δραγατσάνι με τον Ιερό Λόχο και στο Σκουλένι. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, συνέχισε τις επιδέξιες εμπορικές επιχειρήσεις του. Τα κέρδη του εκ του επιχειρείν σχεδόν όλα διέθεσε για την Πατρίδα. Υπήρξε εθνικός, όντως, ευεργέτης.

Φωτογραφία: https://www.orthodoxianewsagency.gr