Μενού Κλείσιμο

Σκουφάς Νικόλαος

Γεννήθηκε το 1779 στο Κομπότι. Εγκύκλια γράμματα στην Άρτα. Επιδόθηκε στο επειχειρείν τόσο στην Άρτα, όσο και στην Οδησσό. Οι εμπορικές δραστηριότητες δεν του πρόσφεραν τα προσδοκώμενα, γι’ αυτό τις εγκατέλειψε. Μετέβη στην Μόσχα, όπου εργάσθη ως ανώτερος υπάλληλος, επιτελικό στέλεχος επιχειρήσεων. Επέστρεψε πάλι στην Οδησσό, για να αφοσιωθεί στην οργάνωση και διάδοση της Φιλικής Εταιρείας, παρά την πολεμική εναντίον του Ελλήνων εμπόρων της Ρωσίας προς σπίλωση της υπολήψεώς του. Η φιλοπατρία και το ηθικό ανάστημα, που διέθετε, λειτούργησαν ως ασπίδα προστασίας του για την απρόσκοπτη πορεία της Φιλικής Εταιρείας. Αυτός υπήρξε ο εισηγητής της ιδέας ιδρύσεως της Εταιρείας. Στο τελευταίο στάδιο δράσεως υπέρ της Εταιρείας βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Την κατέστησε το μυστικό επίκεντρο της ιδέας της Φιλικής Εταιρείας. Απέθανε στην Κωνσταντινούπολη, το 1819. Δεν πρόλαβε να δει την καρποφορία του δένδρου της ελευθερίας της Ελλάδας. Αυτή όμως τον αποζημίωσε. Κατέστησε την ιστορική μνήμη του αιωνία.

Φωτογραφία: https://www.tovima.gr