Μενού Κλείσιμο

Παππάς Εμμανουήλ

Γεννήθηκε, το 1772, στην Δοβίστα (σημ. Εμμανουήλ Παπάς) Σερρών. Άνθρωπος αξιόλογος στο επειχειρείν. Απέκτησε μεγάλη περιουσία από τις επιτυχείς εμπορικές επιχειρήσεις του στην Θεσσαλονίκη, στην Βιέννη, στις Σέρρες και στην Κωνσταντινούπολη. Μέλος της Φιλικής Εταιρείας, το 1819. Όλη την περιουσία του διέθεσε προς τρεις κατευθύνσεις: για κοινωφελείς σκοπούς, για τις δράσεις της Φιλικής Εταιρείας και για την Επανάσταση της Μακεδονίας, με επίκεντρο το Άγιον Όρος και την Χαλκιδική. Δίπλα του ο ηρωικός καπετάν Στάμος Χάψας και άλλοι οπλαρχηγοί. Τον Μάρτιο του 1821 μεταβαίνει στο Άγιον Όρος. Εκεί καταστρώνει τα σχέδιά του για την εξέγερση της Χαλκιδικής. Κηρύσσει την Επανάσταση, τον Μάιο του 1821, στις Καρυές του Αγίου Όρους. Οι Αγιορείτες μοναχοί καθαιρούν τον εκπρόσωπο της Υψηλής Πύλης στις Καρυές και τον θέτουν, για λόγους προνοίας, υπό περιορισμό. Διεξάγονται μάχες στον Πολύγυρο, στην Ιερισσό, στην Ορμύλια, στην Νικήτη, στην Κασσάνδρα, στα Μαντεμοχώρια, στα Βασιλικά, στην Ρεντίνα και στην Απολλωνία. Ο Εμμανουήλ Παππάς ονοματίσθηκε από τους οπλαρχηγούς Αρχηγός της Επαναστάσεως. Το πρωτοπαλίκαρό του, ο καπετάν Στάμος Χάψας, προελαύνει ως την Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στην μάχη, παρά τα Βασιλικά, στην πεδιάδα, που εκτείνεται κάτω από την Μονή της Αγίας Αναστασίας, αφήνει την τελευταία πνοή του. Η άφιξη, τον Μάιο 1821, στην Θεσσαλονίκη οθωμανικών στρατευμάτων, με σκοπό την κάθοδο προς Πελοπόννησο, παρεμπόδισε την συνέχιση της Επαναστάσεως στην Χαλκιδική. Παρεμπόδισε όμως και την άμεση κάθοδο των Οθωμανών στην Πελοπόννησο, ώστε οι Επαναστάτες να διοργανωθούν καλύτερα. Στην αρχή είχε κάποιες επιτυχίες το επαναστατικό κίνημα Εμμ. Παππά. Τον Δεκέμβριο του 1821, ο Εμμανουήλ Παππάς καταφεύγει στο Άγιον Όρος. Εκείθεν, με πλοιάριο αναχώρησε με άλλους οπλαρχηγούς στην Ύδρα, για να ενταχθούν στον εκεί Αγώνα. Απογοητευμένος και άρρωστος, έπαθε εν πλω καρδιακή προσβολή και πέθανε. Κηδεύθηκε στην Ύδρα, με τιμές Στρατηγού.

Φωτογραφία: https://gr.pinterest.com