Μενού Κλείσιμο

Γρηγόριος Ιωάννου Μαρασλής – Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής

Πατέρας και γιος, οι πασίγνωστοι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες. Καταγωγή τους το χωριό Μαράς Φιλιππουπόλεως Θράκης. Ο πατέρας γεννήθηκε το 1780 και απέθανε στην Οδησσό, το 1851. Δραστήριο μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Προσέφερε την οικία του ως μυστικό χώρο συναντήσεως των Φιλικών. Υποστήριξε ιδιαίτερα τους Θρακιώτες απέναντι στη βαναυσότητα των Οθωμανών και στις υποψίες των ρωσικών Αρχών. Δράση συνολικά πολιτιστική, φιλανθρωπική και εθνική, με ανάλωση της περιουσίας του υπέρ του Αγώνος του 1821. Ήταν εθνικό ευτύχημα ότι, κατά την Επανάσταση και μετά απ’ αυτήν, στα πρώτα βήματα του Ελληνικού Κράτους, δραστηριοποιείτο ως Πρόεδρος της ανθούσης και μεγάλης επιρροής Κοινότητος της Οδησσού. Ο γιος του, Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής, μιμητής στο μέγιστο του πατέρα του, ο Μέγας Εθνικός Ευεργέτης. Η Μαράσλειος Ακαδημία Αθηνών (Κολωνάκι) φέρει το όνομά του.

 

Φωτογραφία: https://el.wikipedia.org