Μενού Κλείσιμο

Ξυριανά, Χανιά

Είναι οικισμός της κοινότητας Βουλγάρω Κισάμου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 70μ. και έχει 10 κατοίκους. Ονομάστηκε Ξυριανά από την οικογένεια των Ξuράκηδων, των οποίων ένας πρόγονος ήταν κουρέας και από το επάγγελμα αυτό πήρε το παρόνομα Ξυράκης.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.