Μενού Κλείσιμο

Ξενικιανά, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Μαλαθύρου της επαρχίας Κισάμου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 500μ. και έχει 11 κατοίκους.

Σύμφωνα με τις διηγήσεις των κατοίκων, ο οικισμός πήρε το όνομά του από κάποιον ξένο, που ήλθε και έμεινε στο χωριό πριν από πολλά χρόνια. Κατ’ άλλους από κάποιον κάτοικο με το όνομα Ξενικάκης.

Ο οικισμός Ξενικιανά δεν έχει δική του εκκλησία, έτσι οι κάτοικοί του πηγαίνουν και εκκλησιάζονται στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης του κοντινού οικισμού Σημαντηριανά.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.