Μενού Κλείσιμο

Ξενιανά, Χανιά

Τα Ξενιανά είναι οικισμός της κoινότητας Κακοδικίου Σελίνου του νομού Χανίων. Έχει υψόμετρο 280μ. και κατοικείται μόνο από τρεις κατοίκους.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.