Μενού Κλείσιμο

Βδουλιανά (Πάνω Κάτω) Χανίων

Τα Πάνω και Κάτω Βδουλιανά είναι οικισμοί που υπάγονται στην κοινότητα Κακοδικίου, της επαρχίας Σελίνου. Είναι κτισμένοι σε υψόμετρο 250μ. και έχουν 4 κατοίκους τα Πάνω και 7 κατοίκους τα Κάτω. Η ονομασία τους οφείλεται στο τουρκικό όνομα Βδουλή.

 *Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.