Μενού Κλείσιμο

Βαρδιανά Καλλεργιανών

Τα Βαρδιανά είναι μετόχι της κοινότητας Καλλεργιανών Κισάμου με 26 κατοίκους. Λέγεται ότι ο πρώτος οικιστής του χωριού ήταν κάποιος Βαρδής, που έδωσε και τ’ όνομά του στο χωριό. Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής στα Βαρδιανά έγινε βομβαρδισμός και σύμφωνα με τις διηγήσεις των κατοίκων σκοτώθηκε ένα παιδί 17 χρονών ο Βερυκάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.