Μενού Κλείσιμο

Τυριανά, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Μαλαθύρου της επαρχίας Κισάμου. Βρίσκεται κτισμένος σε 500μ.υψόμετρο και κατοικείται μόνο από τρία άτομα.

Το όνομά του το οφείλει σε κάποιον βοσκό που έμενε παλιά στον οικισμό, ο οποίος τυροκομούσε (από όπου και το επώνυμο Τυροκομάκης).

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.