Μενού Κλείσιμο

Τσουρουνιανά, Χανιά

Τα Τσουρουνιανά είναι οικισμός της κοινότητας Τοπολίων Κισάμου. Βρίσκεται στα δυτικά της κοινότητας, σε υψόμετρο 380μ. περίπου και κατοικείται από 45 άτομα. Ο οικισμός πήρε τ’ όνομά του από την οικογένεια των Τσουρουνάκηδων.

Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, στις 29 Αυγούστου του 1944, εκτελέστηκαν 7 πατριώτες από τα Τσουρουνιανά.

Από’ δω κατάγονταν ο Ειρηναίος Τσουρουνάκης, που υπήρξε επίσκοπος Αμερικής. Σήμερα υπάρχει η προτομή του στα Τοπόλια.

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι με τον οικισμό αυτό συνδέεται τ ο πέρασμα και η δράση του Αγίου Ιωάννη του Ξένου, του οποίου η κάρα μεταφέρθηκε μεταγενέστερα από την Ακτή και φυλάσσεται εδώ.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.