Μενού Κλείσιμο

Τσουμπανά, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Νεροκούρου της επαρχίας Κυδωνίας. Κατοικείται από 100 άτομα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.