Μενού Κλείσιμο

Τσικαλαριό Κοξαρές

Το Τσικαλαριό είναι οικισμός της κοινότητας Κοξαρές που έχει ένα μόνο σπίτι. Το όνομα του προέρχεται από τα τσουκάλια που είναι τα κεραμικά σκεύη.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.