Μενού Κλείσιμο

Σκορδίλω Αλφα

Οικισμός της κοινότητας Αλφα Μυλοποτάμου με 75 κατοίκους που είναι κτισμένος σε υψόμετρο 180 μ. Το όνομα του το οφείλει στο βυζαντινό άρχοντα Σκορδίλη. Η ίδρυση του ανάγεται στη δευτεροβυζαντινή περίοδο όπως φαίνεται από το βυζαντινό τέμπλο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

Παλιότερες οικογένειες είναι οι Σκορδίληδες, οι Λαδάκηδες, οι Σταματάκηδες, οι Κοσκινάδες, οι Αλεξάκηδες και οι Μονιάκηδες.

Στο Σκορδίλω υπάρχουν οι εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Φανουρίου που είναι παλιότερη.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.