Μενού Κλείσιμο

Ρουμπάδο Βιλανδρέδο

Το Ρουμπάδο είναι οικισμός της κοινότητας Βιλανδρέδο. Έχει 35 κατοίκους και υψόμετρο 500 μ. Ο οικισμός πρωτοαποικήθηκε επί Τουρκοκρατίας από βοσκούς.

Η μοναδική εκκλησία που υπάρχει στον οικισμό είναι του Αγίου Γεωργίου.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.