Μενού Κλείσιμο

Ροτόντα, Χανιά

Η Ροτόντα είναι συνοικισμός της κοινότητας Καλαθενών Κισάμου, με 40 κατοίκους. Στο συνοικισμό αυτό σώζεται ένα περίεργο και αξιοπρόσεκτο ενετικό κτίριο, η λεγόμενη rotonda, που έδωσε και τ’ όνομά της στο συνοικισμό.

Η ροτόντα πήρε τ’ όνομα αυτό από την voltacenerale του κτιρίου, που είναι γνωστή και από άλλα κτίρια ενετικής αρχιτεκτονικής. Προφανώς ήταν μια βίλα κάποιου Ενετού άρχοντα του 1500 ή 1600. Το κτίριο φαίνεται δεν πρόφτασε ποτέ να τελειώσει Στα μετέπειτα χρόνια οι χωρικοί το διασκεύασαν σε κατοικία. Στην επανάσταση του 1866 στο κτίριο αυτό είχε εγκατασταθεί το Γενικό Αρχηγείο των επαναστατών Κισάμου.

Σύμφωνα με τη ντόπια παράδοση, η Ροτόντα είχει 10 πορτοπαράθυρα, το ένα όμως, που όπως λέγεται ήταν χρυσό, σήμερα δεν υπάρχει πια. Λέγεται μάλιστα ότι υπήρχε κάποτε στο κτίριο μια χρυσή κατασκευή που παρίστανε μια κότα με τα πουλάκια της.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.