Μενού Κλείσιμο

Ρίζικας Αμαρίου

Ο Ρίζικας είναι οικισμός της επαρχίας Αμαρίου, που υπάγεται στην κοινότητα Αποδούλου. Κατοικείται μόνιμα από δυο οικογένειες, αλλά στην περίοδο της συγκομιδής της ελιάς, του θερισμού και της συλλογής των χαρουπιών, μένουν εδώ περισσότεροι κάτοικοι.

Από αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, φαίνεται ότι ο οικισμός είναι πολύ παλιός. Το όνομα του ίσως δόθηκε από το ότι το χωριό κτίστηκε στη ρίζα ενός λόφου.

Κατά την εποχή της Ενετοκρατίας, αναφέρεται σαν οικισμός (1630). Η παράδοση αναφέρει ότι επί Τουρκοκρατίας ο οικισμός ήταν μεγάλος, με πολύ πληθυσμό, κατά το μεγαλύτερο μέρος τούρκικο, ο οποίος μάλλον τον εγκατέλειψε το 1897.

Στην περιοχή του οικισμού υπάρχει το τοπωνύμιο Πελεκητό. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ έγινε μεγάλη μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, κατά την οποία οι Τούρκοι αν και περισσότεροι, σφάχτηκαν από τους Έλληνες. Επίσης, υπάρχει και η τοποθεσία Μάχα. Η λέξη μάχα είναι ο δωρικός τύπος της λέξης μάχη.

Στο Ριζικά βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, που κτίστηκε επί Ενετοκρατίας, στη θέση μάλλον παλιότερης εκκλησίας.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.