Μενού Κλείσιμο

Πύργος Σασάλου Κισάμου, Χανιά

Ο Πύργος είναι οικισμός της κοινότητας Σασάλου Κισάμου και κατοικείται από 20 περίπου άτομα.
Εδώ υπήρχε τούρκικος πύργος απ’ όπου φαίνεται ότι πήρε την ονομασία ο οικισμός. Τα ερείπια του και οι πολεμίστρες του διακρίνονται ακόμα και σήμερα. Το σημείο αυτό ήταν την εποχή εκείνη νευραλγικό σημείο και οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τον πύργο για κατάλυμα, οχύρωση και προστασία του άμαχου τούρκικου πληθυσμού σε καιρούς επαναστάσεων.
Πολλές φορές οι Τούρκοι οχυρωμένοι στον πύργο τους εμπόδιζαν το πέρασμα των Χριστιανών του ΣελΙνου που γινόταν από το Σάσαλο.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.