Μενού Κλείσιμο

Πλατανές, Χανιά

Ο Πλατανές είναι οικισμός της κοινότητας Παλαιοχώρας Σελίνου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 740μ. και κατοικείται από 15 περίπου άτομα.

Το όνομά του είναι φυτωνυμικό και προέρχεται από τα πολλά πλατάνια που υπάρχουν στην περιοχή.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.