Μενού Κλείσιμο

Πλάκουρες, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Κουνουπιδιανών της επαρχίας Κυδωνίας. Κατοικείται από 50 άτομα. Η ονομασία οφείλεται στη μορφολογία του εδάφους (υπάρχουν μεγάλες πλάκες). Από τις Πλακούρες ξεκινά ένας δρόμος φτιαγμένος από πελεκητές πέτρες ο οποίος φθάνει μέχρι τη θάλασσα, στην εκκλησία του Αγίου Ονουφρίου. Λένε πως το δρόμο αυτό τον κατασκεύασε κάποιος παράλυτος για να φθάνει κυλώντας μέχρι τη θάλασσα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.