Μενού Κλείσιμο

Πετρούληδο ή Πετρούληδες

Κατοικείται από 25 άτομα και παλιότερα ανήκε στην κοινότητα Νίππου. Βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 200μ. Η ονομασία του οικισμού προήλθε από το όνομα της οικογένειας των Πετρουλάκηδων.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.