Μενού Κλείσιμο

Περιανά, Χαανιά

Οικισμός που υπάγεται στην κοινότητα Κακοδικίου, της επαρχίας Σελίνου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 320μ. και έχει 10 περίπου κατοίκους.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.