Μενού Κλείσιμο

Πατελιανά, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Νέου Χωρίου της επαρχίας Κυδωνίας. Η ονομασία οφείλεται στον πρώτο κάτοικο με το επίθετο Πατελάκη. Οι κάτοικοί της έχουν διασκορπιστεί στους γύρω οικισμούς.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.