Μενού Κλείσιμο

Παρδαλιανά, Χανιά

Οικισμός που υπάγεται στην κοινότητα Κακοδικίου της επαρχίας Σελίνου. Έχει υψόμετρο 260μ. και 15 κατοίκους. Η ονομασία του προέρχεται από κάποιον Τούρκο, ονομαζόμενο Παρδαλό.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.