Μενού Κλείσιμο

Παπαδημητριανά, Χανιά

Τα Παπαδημητριανά είναι οικισμός της κοινότητας Γραμβούσας Κισάμου του νομού Χανίων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 50μ. και έχει 30 κατοίκους. Τ όνομά του προήλθε από κάποιον παλιό ιερέα του χωριού που λεγόταν παπα-Δημήτρης. Οι απόγονοί του κατοικούν και σήμερα εδώ και λέγονται Παπαδημητράκηδες.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.