Μενού Κλείσιμο

Παπαδιανά Σασάλου, Χανιά

Τα Παπαδιανά είναι οικισμός της κοινότητας Σασάλου Κισάμου και κατοικείται από 7 άτομα. Εδώ και για πολλά χρόνια κατοικούσε ο παπάς της κοινότητας Σασάλου, γι’ αυτό και πήρε αυτό το όνομα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.