Μενού Κλείσιμο

Παπαδιανά Κεφαλιού, Χανιά

Τα Παπαδιανά είναι οικισμός της κοινότητας Κεφαλίου Κισάμου του νομού Χανίων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 460μ. και το κατοικούν 73 περίπου άτομα.

Το χωριό παλιότερα ονομαζόταν Βαράδο. Η ονομασία αυτή βγήκε από το όνομα κάποιου καπετάνιου, που ζούσε στο χωριό τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Τον καιρό εκείνο ο καπετάνιος αυτός μάζευε τους γύρω Χριστιανούς και κυνηγούσαν τους άπιστους Τούρκους. Αργότερα το χωριό ονομάστηκε Παπαδιανά, γιατί το κατοικούσαν πολλοί Παπάδες. Μερικοί απ’ αυτούς ήταν ο παπα -Δημήτρης και ο παπα -Νικόλαος.

Λέγεται, ότι κάποτε στο χωριό έπεσε επιδημία πανώλης που εξολόθρευσε πολλούς από τους κατοίκους του.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.