Μενού Κλείσιμο

Πάνω Βούβες, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Βουβών της επαρχίας Κισάμου. Βρίσκεται κτισμένος σε υψόμετρο 100μ. και κατοικείται από 25 περίπου άτομα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.