Μενού Κλείσιμο

Νέο Χωριό Γραμβούσας, Χανιά

Το Νέο Χωριό είναι οικισμός της κοινότητας Γραμβούσας Κισάμου του νομού Χανίων. Βρίσκεται σε απόσταση 500μ. βορειοδυτικά του κέντρου της κοινότητας και κατοικείται από 150 περίπου άτομα.

Το χωριό πήρε αυτό τ’ όνομα γιατί τα τελευταία χρόνια κτίστηκαν εδώ πολλά καινούρια σπίτια.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.