Μενού Κλείσιμο

Νέες Καρυές Λάρισας

Οι Νέες Καρυές είναι ένα προσφυγικό χωριό που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τους Καρυώτες πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας. Διοικητικά ανήκει στον Δήμο Κιλελέρ και στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν 448 κάτοικοι.

Λίγα χρόνια μετά το 1907 και την εγκατάσταση των προσφύγων ενσωματώθηκαν στο νέο χωριό δύο προϋπάρχοντες οικισμοί, ο Χαζτημουσταφάς και το Ισαρλίκ ή Σαρλίκι.

Στις Νέες Καρυές λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο κτίριο της πρώην κοινότητας. Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος του χωριού διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, ενώ κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα η πολιτιστική εκδήλωση «Τέχνη στην αυλή» που διοργανώνεται από τον ζωγράφο και σκηνογράφο Ντίνο Γιωτόπουλο στην αυλή της οικίας του. Το χωριό πανηγυρίζει στις 28-29 Αυγούστου στη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.