Μενού Κλείσιμο

Νεαρά Εσιανά, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Παλαιών Ρουμάτων της επαρχίας Κισάμου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 320μ. και κατοικείται από 58 άτομα.

Παλιά το χωριό λεγόταν Νταρατσιανά (και αυτό από κάποιο Τούρκο γενίτσαρο που λεγόταν Ντάρο) και με την αποχώρηση των Τούρκων από το νησί οι κάτοικοί του το μετονόμασαν σε Νεαρά Εσιανά.

Οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονται σε μια παλιά εκκλησία, τον Άγιο Ιωάννη, που είναι και η μοναδική του οικισμού.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.