Μενού Κλείσιμο

Νέα Χιλή Έβρου

Η Νέα Χιλή (ή Νέα Χηλή) είναι ένα μικρός παραθαλάσσιος οικισμός που απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Έχει μια υπέροχη αμμώδη παραλία και αξιόλογες τουριστικές υποδομές.

Το τοπωνύμιο του χωριού έχει επικρατήσει να γράφεται με -ι, όμως το ορθότερο είναι με δύο ήττα καθώς προέρχεται από τη Χηλή του Εύξεινου Πόντου. Ο σημερινός οικισμός, άλλωστε, δημιουργήθηκε μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όταν εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πρόσφυγες. Στη Χηλή του Εύξεινου Πόντου αναφέρεται η Άννα Κομνηνή στην «Αλεξιάδα» γράφοντας ότι υπήρχε εκεί φρούριο που είχε χτιστεί από τον πατέρα της, Αλέξιο Κομνηνό.

Στη Νέα Χιλή βρίσκονται εγκαταστάσεις τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που έχουν ως έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Ενδιαφέρον έχει το «Μουσείο Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας» που έχει δημιουργήσει με πολύ κόπο αλλά και μεράκι ο συνταξιούχος ιεροδιδάσκαλος Γεώργιος Κομνίδης. Στόχος του μουσείου είναι η κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών σχετικά με τη χλωρίδα, την πανίδα και την παράδοση του παρελθόντος. Πρόκειται για μια συλλογή που ξεκίνησε να δημιουργείται το 1962 και περιλαμβάνει εκθέματα από τη λαογραφική παράδοση, καθημερινά σκεύη και εργαλεία παλιότερων εποχών, συλλογές εντόμων, ταριχευμένων ζώων, ερπετών και πτηνών της θρακικής γης, νομίσματα, μεταλλεύματα και απολιθώματα.