Μενού Κλείσιμο

Μπεζαριανά Ρεθύμνης

Είναι οικισμός της κοινότητας Φρατζεσκιανών Μετοχιών της επαρχίας Ρεθύμνης. Κατοικείται από 30 περίπου άτομα. Το όνομα του προέρχεται από την τούρκικη λέξη «μπεζάρι» που σημαίνει βαρέθηκα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα 1980-1995.