Μενού Κλείσιμο

Μπειλίτικα, Χανιά

Είναι συνοικισμός της κοινότητας Κακοδικίου Σελίνου του νομού Χανίων.

Τους χρόνους της Τουρκοκρατίας ήταν πρωτεύουσα των χωριών της επαρχίας.

Εδώ υπογράφτηκε η συμφωνία αποχώρησης των Τούρκων από την επαρχία Σελίνου. Συγκεντρώνονταν συχνά εδώ οι κάτοικοι των γύρω χωριών και επειδή η λέξη μπεϊλίτικο σημαίνει κοινό, από το γεγονός αυτό πήρε την ονομασία του ο οικισμός. Υπάρχει εδώ η βυζαντινή εκκλησία του Ευαγγελισμού.

Εδώ συναντάμε την εκκλησία της Παναγίας, που έχει πολλές τοιχογραφίες. Οι περισσότερες λέγεται ότι είναι έργα του Κρητικού ζωγράφου lωάννη Παγωμένου.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.