Μενού Κλείσιμο

Μπαχαδιανά, Χανιά

Τα Μπαχαδιανά είναι οικισμός της κοινότητας Μαλάθυρου Κισάμου και κατοικείται από 17 άτομα. Το όνομά του προήλθε από την παλιά οικογένεια των Μπαχαδάκηδων.

Στα Μπαχαδιανά βρίσκεται η Μητρόπολη της κοινότητας, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που κτίστηκε το 1909 από τον ιερέα Εμμανουήλ Σημαντηράκη και ανακαινίστηκε αργότερα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.