Μενού Κλείσιμο

Μουγκαδιανά, Χανιά

Οικισμός που υπάγεται στην κοινότητα Βουτά της επαρχίας Σελίνου. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 300μ. και έχει 10 κατοίκους.

Όπως πιστεύουν οι κάτοικοι, η ονομασία αυτή προήλθε από την παλιότερη Βουγκαδιανά, επειδή στη θέση του χωριού γίνεται η δύση του ήλιου, «βουγκάει» (βουτάει) δηλ. ο ήλιος, κατά την κρητική διάλεκτο. Εκκλησία του οικισμού είναι ο Άγιος Ιωάννης.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.