Μενού Κλείσιμο

Μιχαλιανά, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Παλαιών Ρουμάτων της επαρχίας Κισάμου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 650μ. και έχει 24 κατοίκους. Το όνομά του και αυτός ο οικισμός το οφείλει στον πρώτο οικιστή του κάποιον Μιχάλη.

Οι κάτοικοι του οικισμού λειτουργούνται στις εκκλησίες του διπλανού οικισμού Βαβουλέδων.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.