Μενού Κλείσιμο

Μετόχι Νέου Χωριού, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Νέου Χωρίου της επαρχίας Κυδωνίας. Η ονομασία οφείλεται στο ότι υπήρχε μετόχι τούρκικο στην περιοχή.

Παλιότερη οικογένεια είναι οι Γεωργακάκηδες από το Σφηνάρι Κισάμου.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.