Μενού Κλείσιμο

Μετόχι Μπουζήδων, Χανιά

Έχει 20 κατοίκους και μέχρι το 1925 ανήκε στην κοινότητα Βαφέ.

Η ονομασία του χωριού οφείλεται στο ότι πρώτοι που κατοίκησαν το μετόχι ήταν κάποιοι Μποuζήδες.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.