Μενού Κλείσιμο

Μεσοχώρι, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Μαλαθύρου της επαρχίας Κισάμου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 500μ. και έχει 10 κατοίκους.

Η θέση του σε σχέση με τα γύρω χωριά, έδωσε την αφορμή να πάρει αυτή την ονομασία. Βρίσκεται ακριβώς στο μέσον όλων των οικισμών της κοινότητας.

Η παλιά εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, στην οποία σώζονται και μερικές τοιχογραφίες, εξυπηρετεί στην άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των κατοίκων του οικισμού.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.