Μενού Κλείσιμο

Μενιανά, Χανιά

Είναι οικισμός της κοινότητας Κακοδικίου Σελίνου του νομού Χανίων και κατοικείται από 27 περίπου άτομα.

Η ονομασία του οφείλεται σε κάποιον Τούρκο, ονομαζόμενο Μενούνιο. Υπάρχει εδώ η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.