Μενού Κλείσιμο

Μαριανά Ξαμουδοχώριον, Χανιά

Οικισμός της κοινότητας Ξαμουδοχωρίου της επαρχίας Κυδωνίας. Η ονομασία οφείλεται στην κόρη του τότε Ενετού φεουδάρχη της περιοχής Κόντε Μαρίνου, που κατοικούσε στο σημερινό χωριό Κοντομαρί και το οποίο ονομάστηκε έτσι από τον ίδιο. Αυτός παραχώρησε σαν προίκα στην κόρη του ένα τμήμα του φέουδου και στο κέντρο της περιοχής δημιούργησε εκείνη οικισμό.

Στον οικισμό Μαριανά εγκαταστάθηκε η οικογένεια των Διγενήδων, που δημιούργησαν αργότερα, το 1893, τον πρώτο οικισμό, τον Κόκκινο Πύργο.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.