Μενού Κλείσιμο

Μαρεδιανά, Χανιά

Είναι μετόχι της κοινότητας Καλλεργιανών Κισάμου με 65 κατοίκους. Λέγεται ότι το όνομά του πήρε από τους πρώτους αποικιστές του που λέγονταν Μαρεδιανοί. Το πιθανότερο όμως είναι ότι το όνομα του χωριού προέρχεται από το επώνυμο Μαρεντάκης.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.