Μενού Κλείσιμο

Μαράλια, Χανιά

Τα Μαράλια είναι οικισμός της κοινότητας Καμπανού Σελίνου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 550μ. και κατοικείται από 60 περίπου άτομα.

Οι δύο εκκλησίες που υπάρχουν στον οικισμό είναι αφιερωμένες στον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Νικόλαο.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.