Μενού Κλείσιμο

Μανουδιανά, Χανιά

Τα Μανoυδιανά, είναι Oικισμός της κοινότητας Σασάλου Κισάμου. Σήμερα κατοικειται από επτά μόνο άτομα.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.