Μενού Κλείσιμο

Μανικά, Χανιά

Ερημωμένος οικισμός της κοινότητας Σκαλωτής της επαρχίας Σφακίων.

Σήμερα ο οικισμός δεν κατοικείται. Υπάρχουν σ’ αυτόν μόνο τυροκομεία.

*Στοιχεία από 15ετή έρευνα, 1980-1995.